немски » испански

dem [de(:)m] DEF ART DEM PRON REL PRON

dem dat von der, das, der, die, das

Вижте също: die , der, die, das , der , das

die [di(:)] DEF ART DEM PRON REL PRON

die → der, die, das

I . der, die, das <die> [de:ɐ, di:, das] DEF ART

der, die, das
el m
der, die, das
la f
los m pl
las f pl

der DEF ART DEM PRON

der gen/dat von die gen von pl, die, der, die, das

das [das] DEF ART DEM PRON REL PRON

das → der, die, das

der DEF ART DEM PRON

der gen/dat von die gen von pl, die, der, die, das

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文