съд в PONS речника

Преводи за съд в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

съд1 <съдъ̀т, съ̀дове, бр: съ̀да > СЪЩ м (домакински прибор)

съд2 <съдъ̀т, съдѝлища> СЪЩ м ЮР

Първоинстанционен съд на Европейските общности ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съд в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

съд Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文