Преводи за „законен“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

зако̀н|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. законен ЮР (разрешен):

законен (-на)
законен (-на)

2. законен (официален, признат):

законен (-на)
законен (-на)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文