застраховка в PONS речника

Преводи за застраховка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

застрахо̀вк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ФИН, ЮР

Преводи за застраховка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

застраховка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文