средство в PONS речника

Преводи за средство в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

срѐдств|о <-а> СЪЩ ср

5. средство ЮР, ИКОН, ИНД:

Преводи за средство в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

средство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文