стойността в PONS речника

Преводи за стойността в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

сто̀йност <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. стойност и МАТ, ИКОН, ФИН, ЮР (цена):

Преводи за стойността в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

стойността Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文