guten в PONS речника

Преводи за guten в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

es ist gut, dass
gut (so)!

Вижте също: Gute2, Gute1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за guten в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

guten Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文