Gut в PONS речника

Преводи за Gut в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

es ist gut, dass
gut (so)!

Вижте също: Gute2, Gute1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Gut в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Gut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Ende gut, alles gut Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文