рокля в PONS речника

Преводи за рокля в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ро̀кл|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за рокля в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

рокля Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文