атмосфера в PONS речника

Преводи за атмосфера в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

атмосфѐр|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. атмосфера без мн прен:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за атмосфера в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

атмосфера Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文