чиста в PONS речника

Преводи за чиста в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

чист (чѝста) <чѝсти> чѝсто ПРИЛ

5. чист и прен:

9. чист (печалба, доход):

Rein-
Netto-

Преводи за чиста в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

чиста Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文