stimmt в PONS речника

Преводи за stimmt в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

stimmt es, dass …?
Индивидуални преводни двойки

Преводи за stimmt в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

stimmt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

stimmt es, dass …?

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文