margin в PONS речника

Преводи за margin в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. margin ECON:

3. margin FIN:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за margin в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

margin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文