prompt в PONS речника

Преводи за prompt в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. prompt THEAT s. → prompter

Вижте също: prompter

Индивидуални преводни двойки

Преводи за prompt в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

prompt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文