консорциум в PONS речника

Преводи за консорциум в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

консо̀рциум <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за консорциум в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

консорциум Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文