outside в PONS речника

Преводи за outside в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: inside

Вижте също: outside

Индивидуални преводни двойки

Преводи за outside в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

outside Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文