приключвам в PONS речника

Преводи за приключвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

приклю̀чвам нсв, приклю̀ча св VERB (н)прх и ИКОН, ФИН

Преводи за приключвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

приключвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文