облигациите в PONS речника

Преводи за облигациите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за облигациите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

облигациите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文