осигурена в PONS речника

Преводи за осигурена в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за осигурена в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

осигурена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文