отговарящ в PONS речника

Преводи за отговарящ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отговарящ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отговарящ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文