lump-sum в PONS речника

Преводи за lump-sum в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

еднократен -но <-ни> ПРИЛ:

обезщетѐни|е <-я> СЪЩ ср

обла̀ган|е <-ия> СЪЩ ср

вно̀ск|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. вноска (падежно плащане):

3. вноска ИКОН, ЮР (дял в дружество, обезщетение):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lump-sum в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. taxation (levying):

1. compensation (award):

Индивидуални преводни двойки

lump-sum Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文