заема в PONS речника

Преводи за заема в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

за̀ем <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ФИН, ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за заема в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

заема Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文