митница в PONS речника

Преводи за митница в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѝтниц|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за митница в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

митница Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文