изнудване в PONS речника

Преводи за изнудване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изну̀дван|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изнудване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изнудване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文