чаши в PONS речника

Преводи за чаши в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за чаши в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

чаши Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文