стане в PONS речника

Преводи за стане в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стан <ста̀нът, ста̀нове, бр: ста̀на> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стане в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

стане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a week (on) …

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文