домакин в PONS речника

Преводи за домакин в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

домакѝн <-ът, -и> СЪЩ м, домакѝн|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за домакин в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

домакин Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文