вторична в PONS речника

Преводи за вторична в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вторична в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вторична Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文