съответстващ в PONS речника

Преводи за съответстващ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съответстващ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

съответстващ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文