притеснение в PONS речника

Преводи за притеснение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

притеснѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за притеснение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

притеснение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文