пише в PONS речника

Преводи за пише в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пиш СЪЩ м детски ез в съчет.

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пише в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пише Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文