важни в PONS речника

Преводи за важни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за важни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

важни Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文