no в испанския речник на Оксфорд

Преводи за no в Английски»Испански речника

1.2. no + uncount n:

1. no before adj or adv:

1. no (negative reply):

can I go? — no, you can't

no в PONS речника

Преводи за no в Английски»Испански речника

Вижте също: number

Вижте също: nobody

no Примери от PONS речника (редакционно проверени)

oír, ver y callar prov

no Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文