grounds в PONS речника

Преводи за grounds в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

8. ground a. LAW (reason):

Вижте също: grind

Преводи за grounds в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

grounds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文