faces в PONS речника

Преводи за faces в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. face (confront):

about-face [əˈbaʊtfeɪs] СЪЩ Am, Aus, about-turn [əˈbaʊttɜːn, Am -tɜːrn] СЪЩ Aus, Brit

Преводи за faces в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

faces Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文