бедните в PONS речника

Преводи за бедните в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бедните в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to slum it iron

бедните Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文