бедняшки в PONS речника

Преводи за бедняшки в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за бедняшки в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бедняшки Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文