финансови в PONS речника

Преводи за финансови в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

финансов <-и> ПРИЛ ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за финансови в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

финансови Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文