Преводи за най-различни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

машина̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж ЮР, ФИН, ПОЛИТ

разлѝч|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. различен (нееднакъв):

Преводи за най-различни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文