начини в PONS речника

Преводи за начини в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

на̀чин <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. начин (способ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за начини в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

начини Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文