начинание в PONS речника

Преводи за начинание в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

начина̀ни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за начинание в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

начинание Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文