стилове в PONS речника

Преводи за стилове в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стил <стилъ̀т, стѝлове, бр: стѝла> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стилове в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

стилове Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文