стена в PONS речника

Преводи за стена в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стен|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стена в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

стена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文