Преводи за „загазвам“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

зага̀звам нсв, зага̀зя св VERB нпрх (закъсвам)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文