загазил в PONS речника

Преводи за загазил в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за загазил в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

загазил Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文