местност в PONS речника

Преводи за местност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѐстност <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за местност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

местност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文