сивото в PONS речника

Преводи за сивото в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сив (сѝва) <сѝви> сѝво ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сивото в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сивото Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文