grounded в PONS речника

Преводи за grounded в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

8. ground a. LAW (reason):

Вижте също: grind

Преводи за grounded в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

grounded Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文