утайка в PONS речника

Преводи за утайка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за утайка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
residue CHEM

утайка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文