почва в PONS речника

Преводи за почва в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

по̀чв|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. почва прен (основа, опора):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за почва в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

почва Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文